Bonsoir


Kyoju (S2o) 11-4-1 O

Chishafuwaku (Se) 8-7 S Terarno (So) 8-6-1

Kaiowaka (M1o) 10-5 K Konosato (Ko) 8-7

Liclic (M1e) 8-7 M1 Kasamatsuri (Ke) 7-8
Damimonay (M2e) 8-7 M2 Mmikasazuma (M2o) 8-4-3
Nandoula (M3o) 8-4-3 M3